Spalio 19 d. Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi – 2016“. Spektaklis „Bedalis ir labdarys“ (N-16)

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras.

Pagal Paulinos Pukytės knygą „Bedalis ir labdarys“ 

Režisierė – Gabrielė Tuminaitė 

Spektaklio trukmė – 1 val. 30 min.

Bilieto kaina: 9, 10, 12 Eur