VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Anykščių kultūros centras

Anykščių kultūros cen­tras - bendruomenė, kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

Kontaktai

Susisiekite: