Rogučių trasa

Rogučių trasa – tai vienintelis toks atrakcionas Lietuvoje – viliojantis nusileisti linksmaisiais kalneliais ir pajusti naujas bei netikėtas emocijas.

Rogutės veikia visus metus – tiek vasarą, tiek žiemą. 500 metrų ilgio trasa, kurioje yra 5 posūkiai, tramplynas ir kilpa. Prisisekite saugos diržus ir pagaukite vėją skriedami nuo Kalitos kalno!

 


 

SUAUGUSIEMS 1 nusileidimas *VAIKAMS (8–12 m.) 1 nusileidimas
 2,00 € 1,50 €

*VAIKAI (3-7 m.) leidžiasi nemokamai su suaugusio asmens priežiūra.

Grupėms virš 18 asmenų perkantiems bilietą organizuotai:

 • vieno nusileidimo kaina 1 SUAUGUSIAM – 1,50 €
 • vieno nusileidimo kaina 1 VAIKUI nuo 8–12 m. – 1 €

Kainos patvirtintos Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. 1-TS-47


Rogučių naudojimosi taisyklės

 1. Pasirinkite saugų nusileidimo greitį, nekeliantį pavojaus Jums ir kitiems. Mažiausias atstumas tarp rogučių turi būti 25 m. Trenktis į priekyje esančias rogutes griežtai draudžiama.
 2. Esant šlapiai ar apledėjusiai trasai, dėl ilgesnio stabdymo kelio, mažiausias atstumas tarp rogučių turi būti 50 m.
 3. Dėvėkite patogią aprangą. Naudotis atrakcionu galima tik užsisegus saugos diržus, jie turi būti užsegti visą nusileidimo ir kilimo laiką. Sustokite tiktai ypatingu atveju.
 4. Važiuodami rogutėmis dėmesį sutelkite į priekį, nesilankstykite, negulkite ir nesiklaupkite ant kelių. Sekite trasos ženklus ir vykdykite jų reikalavimus.
 5. Nusileidimo pabaigoje prieš stabdymo įrenginį judėkite pėsčiojo greičiu.
 6. Rogutes valdo aukštesnis asmuo. Sėdėdamas galinėje sėdynėje, jis abejomis rankomis turi laikyti stabdžių svirtis. Priekyje sėdintis visą kelią turi tvirtai laikytis už rankenos ir netrukdyti rogutes valdančiam asmeniui. Griežtai draudžiama rankomis arba kojomis liesti trasos konstrukcijas!
 7. Vaikams iki trijų metų važiuoti rogutėmis draudžiama. Vaikai nuo 3 iki 8 metų naudotis atrakcionu gali tik kartu su suaugusiu, už jį atsakančiu asmeniu.
 8. Asmenims turintiems fizinę ar psichinę negalią, galinčią trukdyti saugiam rogučių valdymui, naudotis atrakcionu vieniems draudžiama.
 9. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba psichotropinių medžiagų, atrakcionu naudotis draudžiama.
 10. Atrakciono lankytojai privalo vykdyti visus personalo nurodymus. Asmenims nesilaikantiems saugumo reikalavimų ir personalo nurodymų, naudotis atrakcionu neleidžiama.
 11. Pirkdami bilietą, Jūs besąlygiškai įsipareigojate laikytis šių taisyklių. Šių taisyklių nesilaikymas gali turėti rimtų pasekmių Jūsų sveikatai.
 12. Pirkdami bilietą Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių. Pretenzijos, susijusios su pasekmėmis dėl šių taisyklių nesilaikymo, nepriimamos ir nenagrinėjamos.

EKSKAVATORIUS VOLVO

Veikia šiltuoju metų laiku.

Kaina: 4min./1€ (nuo 3 iki 7 metų vaikams)