VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

PARAMA INVESTICIJOMS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI PAVOJINGŲ LIGŲ GRĖSMES IR SU JOMIS SUSIJUSIAS PASEKMES

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA INVESTICIJOMS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI GALIMŲ GAIVALINIŲ NELAIMIŲ, NEPALANKIŲ KLIMATO REIŠKINIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PADARINIUS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA INVESTICIJOMS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI PAVOJINGŲ LIGŲ GRĖSMES IR SU JOMIS SUSIJUSIAS PASEKMES

 

 

Prioritetas – skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.

Priemonės tikslinė sritis – ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas.

Kompleksinis tikslas – mažinti klimato kaitos padarinių įtaką ūkinei veiklai.

Remiama veikla – pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusių pasekmių sumažinimas.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) arba 300 000 Eur (trijų šimtų tūkstančių eurų) Taisyklių 171 punkte nurodytu atveju ir 200 Eur 1 SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur. SG apskaičiuojamas Taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka. 2

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 m. ūkinių gyvūnų laikytojai:

  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 29 d.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA Paramos paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti Administravimo taisyklių nustatyta tvarka, tai yra pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

NFORMACIJA TEIKIAMA :

  • Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841; 
  • NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“;
  • Paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

 

www.nma.lt

 

Atsiliepimai

Komentuoti