Kvietimas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams teikti paraiškas

Verslas

Informuojame, kad iki 2019 metų  gegužės 15 d. (imtinai) priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“.

Priemonės tikslas – remti ir skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą, gyventojų verslumą, naujų technologijų ir metodų taikymą, kompleksinių investicijų, skatinančių konkurencingą verslo aplinką Anykščių rajone, pritraukimą

Pagal patvirtintą priemonės aprašą remiamos veiklos yra:

  1. Naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas.
  2. Naujai įsteigtų darbo vietų dalinis subsidijavimas.
  3. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis subsidijavimas.
  4. Verslo idėjos / plėtros projektų įgyvendinimo subsidijavimas.
  5. Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis subsidijavimas.
  6. Verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimo išlaidų subsidijavimas.

    Rengiant paraiškas, prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-293 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos patvirtinimo“ Aprašas

    Paraiškos gali būti teikiamos dviem būdais – pristatant paraiškos originalą tiesiogiai, nurodytu kvietime adresu, arba pateikiant elektroninėmis priemonėmis, naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt. Paraiška, pateikta naudojantis elektroninėmis priemonėmis, vertinimo metu gauna papildomus 5 balus.

    Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas ne daugiau kaip dviem finansavimo veikloms. Bendra kompensacijų suma vienam pareiškėjui iš priemonės lėšų negali viršyti 3500 Eur.

    Kontaktinis asmuo -  Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus  specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. 59012, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt

Dokumentai pateikimui:

Paraiška (1 priedas)

Biudžeto lėšų naudojimo sąmata (10 priedas)

SVV statuso deklaracija

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti