Kviečiame teikti paraiškas Anykščių regioninio parko produkto ženklui gauti

Verslas

Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi ir kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, maitinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.
Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Anykščių regioninio parko produkto ženklas.

Šis ženklas – tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padeda atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Anykščių regioninio parko produkto ženklas suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Saugomos teritorijos produkto ženklas lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padeda keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes. Paženklinti Anykščių regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos populiarinami Anykščių regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.anyksciuparkas.lt, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose, kur pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas. Ženklas suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams. Sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Anykščių regioninio parko direkcijos direktoriaus sudaryta komisija.

Dokumentus (Paraišką ir Deklaraciją, esančius žemiau nuorodose) prašome pateikti Anykščių regioninio parko direkcijai iki lapkričio 30 dienos, adresu J. Biliūno 55, Anykščiai arba siųsti skanuotus el. paštu info@anyksciuparkas.lt

Paraiška dėl Anykščių regioninio parko produkto ženklo naudojimo ir Anykščių regioninio parko produkto ženklui gauti

Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Anykščių regioninio parko tikslams

Daugiau informacijos apie produkto ženklą skaitykite: https://www.anyksciuparkas.lt/parko-produkto-zenklas/

Atsiliepimai

Komentuoti