VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Finansavimas - „SAKRALINIO PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYMAS“

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINANT PROJEKTUS PAGAL NR.1.1.4.05 PRIEMONĘ „SAKRALINIO PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYMAS“

 

 

   Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia visus sakralinio paveldo objektų savininkus ir valdytojus rengti paraiškas ir teikti finansavimui gauti projektus, kurie prisidėtų prie krašto sakralinio paveldo objektų, įregistruotų Kultūros vertybių registre arba Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje, išsaugojimo bei pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Sakralinio paveldo objektų, įregistruotų Kultūros vertybių registre arba Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje, ir esančių Anykščių rajono savivaldybėje, savininkai ir valdytojai

 

KAM TEIKIAMI PRIORITETAI
1. sakralinio paveldo objektams, įregistruotiems kultūros vertybių registre;
2. papildomus finansavimo šaltinius turintiems pareiškėjams;
3. avarinės grėsmės pašalinimo darbams;
4.sakralinio paveldo objektams, esantiems teritorijoje, kurioje didelė sankaupa kultūros paveldo bei kitų objektų, pritaikytų kultūriniam turizmui.

 

TINKAMOS IŠLAIDOS

Tinkamomis finansuoti iš Priemonės lėšų pripažįstamos tik detaliai pagrįstos, su projekte numatomų veiklų vykdymu susijusios išlaidos:

1. sakralinio paveldo objektų (pastatų, daiktų), registruotų Kultūros vertybių registre arba Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje išsaugojimo darbai: tyrimai, remontas, avarinės grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas, restauravimas, šių darbų projektavimas;
2. apsaugos sistemų įrengimas;
3. sakralinio paveldo objektų aplinkos tvarkymo darbai;
4. įgyto ar sukurto Europos Sąjungos ir/ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuoto turto draudimas, atsižvelgiant į paramos davėjo numatytus reikalavimus;
5. komisinis mokestis už banko dokumentų, susijusių su projekto veiklomis, tvarkymą, išskyrus metinį banko kortelės aptarnavimo mokestį;
6. projektų kofinansavimui (ne daugiau kaip 20 proc. nuo visos projekto vertės ir tik 3.1 - 3.6 punktuose nurodytoms išlaidoms).

 

Visi mokėjimai turi būti atliekami tik per finansines institucijas.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Projektų paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gegužės 5 d.  17 val.

Paraiškos gali būti pristatomos adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.  Siunčiant paraiškos originalą paštu ant voko turi būti nurodyta priemonės Nr.1.1.4.05 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ pavadinimas.

Arba naudojantis elektroninėmis priemonėmis, paraiška turi būti užpildyta  lietuvių kalba Word formatu ir kartu su skenuotais pridedamais priedais teikiama naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

 Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Daiva Stankevičienė, tel. (8 381) 46 539, el. paštas daiva.stankeviciene@anyksciai.lt 

https://www.anyksciai.lt

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti