LIAUDIŠKŲ DAINŲ VAKARAS „ČIA AIDI DAINOS LIETUVAIČIŲ“ (TAUTIŠKOS GIESMĖS GIEDOJIMAS)

Drauge su viso pasaulio lietuviais bus giedama „Tautiška giesmė“.