Spalio 16 d. Rudens šventė „Rudens spalvos“ (AKC Kurklių skyrius)