Rugpjūčio 20 d. 16:00 Debeikiečių sueiga „Visada, visada namo sugrįšim...“