Gegužės 5 d. Prisiminimų popietė „Mama, tavo rankos švelnios“

Gegužės 5 d. 13 val. Prisiminimų popietė „Mama, tavo rankos švelnios“ - Anykščių kultūros centro Mačionių sk.