Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Vēsturniece Anželika Laužikienė iepazīstinās ar Molētu rajona pašvaldības publiskās bibliotēkas projektu "Molētu novada ēdieni: no tradīcijas līdz mūsdienām"