Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

"Svētie un viņu pavadoņi lietuviešu tautas mākslā"

Izstādes