Ražas svētki "Andrionišku mežs atceras partizānu cīņas"

Svinības