Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Literāri muzikāla pēcpusdiena "Purpura prelūdija", kas veltīta Antana Žukauska-Vienuoļa 140 gadu jubilejai.

Sanāksmes