Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Kijevas orķestra PATEICĪBAS KONCERTS "Brīvības mūzika".