Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Fotoizstāde "Ielu studija". Izstādes autors ir Audrius Balčetis.

Izstādes