Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Dr. Dariusa Liutika grāmata "Šaurs dzelzceļš Lietuvā. Anīkšču un Panevēžas šaurs" prezentācija

Sanāksmes