Atklātais aikido seminārs ar Mantu Puodžiūnu, 5 dan

Sanāksmes