Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

“Atklāj, redzi, sadzirdi un sajūti...”, veltīta ebreju kultūras mantojuma izzināšanai

Sanāksmes