Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Atklāj Ģiedrimu ģimenes izstādi "Ceļojums un cerība".

Izstādes