Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

REĢIONĀLĀ PARKA APMEKLĒTĀJU CENTRS

Muzeji

REĢIONĀLĀ PARKA APMEKLĒTĀJU CENTRS

Anīkšču reģionālā parka apmeklētāju centra ekspozīcijā iepazīsities ar
parka īpašajām vērtībām. Galvenā ekspozīcijas tēma – dabas un kultūras
mantojums, kas atklājas daudzajos literārajos darbos. Ekspozīcijā ir
daudz audiovizuālā materiāla.

Atsauksmes

Komentēt