PUNTUKA AKMENS

Daba

Kontakti

PUNTUKA AKMENS

Visbiežāk apmeklētais Lietuvas akmens atrodas Anīkšču sila ainavas
liegumā. Tas ir pēc lieluma otrs lielākais akmens Lietuvā (pēc Barstīču
akmens). Vācu okupācijas gados, 1943. g. vasaras vidū, skulptors Broņus
Pundzjus (Bronius Pundzius) Puntuka akmenī beidza kalt Atlantijas
okeānu pārlidojušo lidotāju Stepona Darjus un Staša Girēna (Steponas
Darius ir Stasys Girėnas) bareljefus un viņu testamenta vārdus.

Papildus informācija

Atsauksmes

Komentēt