Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

Ludišku pilskalns un sena apmetne

Daba

Kontakti

ĻUDIŠĶU PILSKALNS UN SENATNES DZĪVESVIETA

Šie objekti atrodas ap 800 m uz dienvidrietumiem no J. Biļūna (J. Biliūnas)
kapa, tā sauktā „Laimes gaismekļa”, blakus Anīkšču – Molētu
šosejai. Pētījumi liecina, ka III – V gs. šeit stāvējusi koka aizsargpils.

Atsauksmes

Komentēt