Anīkšču tūrisma un biznesa informācijas centrs

GRĀMATU IZPLATĪTĀJU ĻUDVIKAS UN STAŅISLAVA DIDŽUĻU MEMORIĀLĀ VIENSĒTA – MUZEJS

Muzeji

GRĀMATU IZPLATĪTĀJU ĻUDVIKAS UN STAŅISLAVA DIDŽUĻU
MEMORIĀLĀ VIENSĒTA – MUZEJS

Didžuļu viensētā dzīvoja rakstniece, pirmās lietuviešu kulinārijas grāmatas
„Lietuvas saimniece” (1893. g.) autore L. Didžuliene – Sieva (Liudvika
Didžiulienė-Žmona) (1856. – 1925.) un bibliofils Staņislavs Didžulis
(Stanislovas Didžiulis) (1856. – 1927.). Lietuviešu rakstu aizlieguma
laikā viensēta bija preses izplatīšanas centrs, ir saglabājusies aizliegtās
preses slēptuve.
Darba laiks: III – VII 8:00 – 17:00

Papildus informācija

Atsauksmes

Komentēt