ANĪKŠČU SV. APUSTUĻA EVAŅĢĒLISTA MATEJA BAZNĪCA

Arhitektūra

Kontakti

ANĪKŠČU SV. APUSTUĻA EVAŅĢĒLISTA MATEJA BAZNĪCA

Neogotikas sarkano ķieģeļu divtorņu baznīca ir augstākā Lietuvā – 79
metrus augstie torņi balsta debesis un pirmie sagaida visus, kuri ierodas
Anīkščos.

Atsauksmes

Komentēt