ANĪKŠČU SILS

Daba

Kontakti

Mežā, ko A. Baranausks (A. Baranauskas) padarījis slavenu ar poēmu
„Anīkšču sils”, iegriežas ikviens, kurš ieradies paviesoties Anīkščos.
Sils sākas pie Anīkšču pilsētas dienvidu robežas un stiepjas ne pārāk
platā (ap 1 km) joslā abpus Šventojai gandrīz 9 km garumā Kurkļu pilsētiņas
virzienā. Sila reljefs ir ļoti daudzveidīgs un sarežģīts: pauguri,
gravas un dziļu grāvju izgraizītas Pašventupja nogāzes.

Atsauksmes

Komentēt