Arklio muziejus

Muziejai

Arklio muziejuje – ne tik arklio gadynės žemės darbų ir kaimo ir miesto transporto priemonės, bet ir unikalūs drožinių rinkiniai, arklio istorijos, karybos ekspozicijos. Muziejuje pristatomi amatai, čia darbuojasi audėja, keramikė ir duonelės kepėja, kalvis, medžio drožėjas. Muziejaus teritorijoje galima pajodinėti, pasivažinėti vežimaičiu ar važiu, pasisupti sūpuoklėmis

DARBO LAIKAS: gegužė ir rugsėjis: I–V 8:00–17:00, VI–VII 9:00–18:00, birželis–rugpjūtis: I–V  9:00–18:00, VI–VII 10:00–19:00; spalis - balandis: kasdien 8:00–17:00.

Pastaba: muziejus nedirba Kalėdų, Vasario 16, Kovo 11, Velykų, Motinos ir Visų Šventųjų dienomis.
 
BILIETŲ KAINOS:

Muziejaus lankymas:
Suaugusiems – 4,00 €;
Moksleiviams, studentams, pensininkams – 2,50 €.

KITOS PASLAUGOS:
Pasivažinėjimas arklio traukiamu vežimu (važiu) muziejaus teritorijoje vienam asmeniui – 1,00 €.
Išvyka po apylinkes 1 val. – 30,00 € (fajetonu − 60,00 €).
Jodinėjimas Arklio muziejaus aptvare – 1,50 €.

Fotografavimas ir filmavimas muziejaus ekspozicijose ir teritorijoje komerciniais tikslais (1 val.) – 30,00 €.

Paslaugos

Istorija

Už 8 kilometrų nuo Anykščių esantis unikalus Arklio muziejus – vienintelis Lietuvoje. Jis įkurtas 1978 m. agronomo prof. Petro Vasinausko (1906–1995) iniciatyva.

Anykščių krašte profesoriui rasti pagalbininkų naujam muziejui kurti nebuvo sunku. 1977 m. atostogaudamas Niūronių kaime, Petras Vasinauskas pasidalino savo sumanymu su tuometiniu Elmininkų eksperimentinio ūkio direktoriumi Antanu Puodžiuku. 1977 m. liepos mėnesį P. Vasinauskas ir A. Puodžiukas Anykščių vykdomajam komitetui pateikė projektą „Dėl Arklio muziejaus įsteigimo Anykščių rajone“. Rugpjūčio 18 dieną buvo priimtas sprendimas dėl Arklio muziejaus steigimo Niūronių kaime.

Muziejų atidaryti buvo numatyta 1978 m. birželio mėnesį, kartu surengiant ir liaudišką šventę „Bėk bėk, žirgeli!“. Buvo sudaryta muziejaus organizacinė taryba, A. Puodžiuko rūpesčiu sparčiai vyko muziejaus statybos darbai, po visą Lietuvą pradėta rinkti eksponatus. Sužinoję apie muziejaus steigimą, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos žemdirbiai į Niūronis vežė arklinį inventorių, žemės dirbimo padargus. Veterinarijos akademijos auklėtiniai dovanojo iškamšą, elmininkiečiai atvežė keletą gyvų arklių.

Muziejaus pradžia – du klojimai ir šalia jų esančios pradinės mokyklos patalpos, kur „apsigyveno“ pirmieji eksponatai: išsirikiavo iš visos Lietuvos surinkti vežimai, lineikos, bričkos, ratai, arklai, plūgai, padargai, pakinktai, balnai, arklių sukamos linaminės, kuliamosios, sėjamosios, bulviakasės, pjaunamosios… 1987 m. buvo pastatyta kalvė, 1993 metais duris lankytojams atvėrė pirmoji – Striukų aukštaitiška sodyba.

Iki 1992 m. pavasario Arklio muziejų išlaikė Elmininkų bandymų stoties eksperimentinis ūkis. Suirus kolūkinei santvarkai, muziejus tapo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus filialu.

1996 m. buvusiose Niūronių bendrovės patalpose įsikūrė arklio istorijos ekspozicija, 1998 m. arčiau pagrindinių ekspozicijų atkelta kalvė, stovėjusi kaimo gale. 2000 m. iš Paelmio kaimo atgabentoje klėtyje duris atvėrė Jurgio Kazlausko drožinių ekspozicija. Greta pirmosios auk6taitiškos sodybos iškilo antroji – Legų.

Nė vienas iš muziejaus steigėjų neįsivaizdavo muziejaus be gyvų eksponatų – arklių, Niūronyse atsiradusių 1980 metais. Muziejaus arkliai laikomi Legų sodyboje pastatytame moliniame tvarte. Kaime šiuo metu veikia du žirginio sporto klubai. 

Edukacinės programos

Edukacinių programų kaina:

Moksleiviams – 3,00 €*;
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams ir neįgaliesiems – 1,70 €*;
Suaugusiems – 6,00 €*;

Edukacinės programos nuo 17 val. – 10,00 €*.

* Už maitinimo paslaugas mokama atskirai. Dėl papročių edukacinių programų tartis iš anksto: Striukų sodyboje – Nijolė Kačkuvienė, mob. 8 616 25 124, Legų sodyboje – Rita Vasiliauskienė, mob. 8 612 69 545.

„Netepsi – nevažiuosi“ 
Programa skirta susipažinti su tradiciniu kinkomuoju transportu. Jos metu sužinosite, kaip daromas ratas, kuo skiriasi geras ratas nuo prasto. Kalvėje pamatysite, kaip medinis ratas apkaustomas metalu, o atokiau nuo kaimo varysime degutą, kad tekinis smagiai ant ašies suktųsi. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2,5 val., tel. +370 682 21463. 

„Aš iškirpsiu tau leliją“ 
Programos metu pristatoma savita liaudies meno šaka – karpiniai. Sužinosite,  kodėl Lietuvos kaime karpiniai buvo tapę svarbiausia interjero puošmena, susipažinsite su juose dažniausiai vaizduojamais motyvais, kalendorinių švenčių ornamentika. Pasirinkę tematiką, sukursite savo karpinį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel. +370 612 69545. 

„Pinkit auskit, mano rankos“ 
Programos metu sužinosite apie seniausius pasaulio audinius, pamatysite, kaip audžiamos juostos, galėsite ir patys išausti juostelę. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel. +370 616 22402. 

„Prakalbintas molis“ 
Programos metu pristatomas puodžiaus amatas. Išgirsite apie molio kilmę, keramikos istoriją. Kiekvienas galėsite nusilipdyti savo molinuką. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 2 val., tel. +370 687 75908. 

„Duonelė kasdieninė“ 
Susėdę už stalo aukštaičio troboje išgirsite apie duonos kelią nuo rugių sėjos iki duonos riekės. Kiekvienas išsiveš namo savo suformuotą ir iškeptą duonos kepalėlį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124. 

„Bitelė ratuota“ 
Sodybos šeimininkė papasakos apie bičių šeimą, bitininkystės tradicijas, bičių produktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje bei dabartyje. Sužinosite apie vašką, žvakių gamybos būdus. Į namus parsivešite savo paties nulietą žvakę. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124. 

„Prie balto Kūčių stalo“ Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Susėdę šiltoje gryčioje susipažinsite su Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijomis. Sužinosite apie Kūčių vakaro papročius, tradicinio stalo ruošimą bei valgių simboliką. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124. 

„Velykinių margučių raštai“ 
Programos metu išgirsite apie Gavėnią, gamtos atbudimą, apie verbas, Verbų sekmadienį ir Didžiąją savaitę. Sužinosite apie margučių spalvas, ornamentų simboliką, kodėl reikia dovanoti ir mušinėti margučius. Kiekvienas galėsite išmarginti po margutį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124. 

„Kas turi ragą, tam nereikia botago“

Programos metu susipažinsite su ganymo tradicijomis, piemenėlių darbais, Jurginių ir Sekminių papročiais. Ganydami gyvulėlius piemenukai drožė dūdeles, lipdė molinukus, dainavo, o jūs mokysitės skudučiuoti, pūsti ragus, lumzdelius. Programą vainikuos „piemenų balius“ – pečiuje kepta „pautienė“. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams. Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124. 

„Ir tada buvo Žalgiris...“ 
Programos metu išgirsite pasakojimus apie partizaninį karą, pasiklausysite patriotinių dainų, aplankysite Niūronių miške esantį bunkerį bei partizanų kapus kaimo kapinaitėse. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems. Trukmė –  2,5 val., tel. +370 687 12 058. 

 

Atsiliepimai

Komentuoti
  • jo
    jonas
    2019-01-31

    ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr