TRADICINĖ JONINIŲ ŠVENTĖ „ANT ŠV. JONO, ANT JOMARKĖLIO...“

Šventės