Spektaklis „Kai atsarga daro gėdą" (Kazys Binkis

Spektakliai

Rugpjūčio mėn. 15 d. 14 val.

Arklio muziejus, Niūronių k., Anykščių r.

 

Skiemonių miestelio teatras

Spektaklis „Kai atsarga daro gėdą" (Kazys Binkis)


Tai nutiko prieškarinės Lietuvos poniutėms Krimslienei ir Putpelienei. Krimslienė išgirdusi, jog prasidėjo karas, labai dideliais kiekiais ėmė pirkti tai, ko gali gyvenime prireikti. Štai jos vyras pasirūpino net 17 karstų įsigyti... Krimslienė ragino ir savo draugę nesnausti. O kaip istorija rutuliojosi toliau, pamatysite spektaklyje.

Režisierius - Gintautas Eimanavičius.
Vaidina: Edita Ražanienė, Virginija Kučienė, Kęstutis Maleckas, Audronė Baškauskienė.