SKIEMONIŲ SKYRIAUS TEATRO MĖGĖJŲ SPEKTAKLIS V. KUPŠIO KOMEDIJA „JAUNIKIO MEDŽIOKLĖ“

Spektakliai

ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO VIEŠINTŲ SKYRIUJE.

Režisierius – G. Eimanavičius.