Šimtmečio Anykštėnų Sambūris

Koncertai

16 val. Šimtmečio anykštėnų pagerbimas ir jungtinio Lietuvos kultūros centrų vadovų choro tautinius kostiumus pristatanti programa (choro meno vadovas Saulius Liausa, koncertmeisterė Danutė Streckienė)