Paroda „Lietuvių Šveicarija"

Parodos

Jeigu norite aplankyti parodą, skambinkite tel. 8 381 54432 arba 8 686 47096

Gegužės 19 dieną Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre atidaroma fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“.

Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) kilnojamoji fotografijų paroda “Lietuvių Šveicarija” yra skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Savo kelionę po Lietuvą pradėjusi 2016 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną, paroda po Lietuvos miestų ir miestelių kultūros centrus, švietimo ir mokslo institucijas, muziejus ir bibliotekas keliauja per visus jubiliejų mininčius metus. Savo viešnagę Lietuvoje paroda tęsia ir 2019 -aisiais, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Pasaulio lietuvių metais.

Parodoje – dešimties Šveicarijos lietuvių fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, o taip pat – šveicariškos tradicijos ir įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai. Tai pasakojimas vaizdais apie mažos tautinės bendruomenės nueitą kelią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklos susikūrimo iki šių dienų aktyvios lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos atspindžių.

Parodos dalyviai: Diana Brunner, Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė, Vilma Kinčiūtė – Kern, Rita Meyer, Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagmann, Laima Jokimaitė – Tikuišienė.

Parodos kuratorė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.

Paroda veiks nuo gegužės 19 d. iki birželio 18 d.