Molio Motiejukas

Spektakliai

Liepos mėn. 20 d. 14 val. Arklio muziejaus Striukų sodybos klojime

Spektaklis vaikams ,,Molio Motiejukas".

Molėtų kultūros centro lėlių teatras ,,Rudnosiukas" (vad. Laima Grigelevičienės).

Molio Motiejukas (K. Kubilinskas) - tai eiliuota pasaka apie Molio Motiejuką ir jo mylimus senelius. Ganydamas aveles Motiejukas sulaukia stebuklingų girių Mono dovanų, tačiau jas klasta nugvelbia suktas gobšuolis. Vis dėlto, kaip ir visos pasakos – ši turi laimingą pabaigą: Molio Motiejukas su seneliais ilgai ir laimingai gyvena, o sukčius gauna, ko nusipelnęs. Lėlių teatrą ,,Rudnosiukas“ 1995 m. įkūrė ir jam vadovauja Molėtų kultūros centro meno vadovė Laima Grigelevičienė. Šiuo metu su lėlėmis žaidžia dvylika moksleivių, teatre gimė net 22 spektakliai. Molėtų kultūros centro lėlių teatras ,,Rudnosiukas” yra pelnęs Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtą ,,Aukso paukštės” nominacijas (2003, 2015 m.).