Literatūros popietė - dedikacija skirta V. Mačernio 100-sioms metinėms

Minėjimai