KULTŪRINĖ PROGRAMA „ŠVINTAS, ANTANAI, DUOK ŠĮMET KĄ NORS GERA...“

Koncertai

Troškūnų Bernardinų vienuolyno kieme.