Tautinio paveldo veiklos finansavimas

Verslas

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti bei tradiciniams amatams demonstruoti renginiuose „Kaziuko mugė 2019“ Vilniuje, „Kazimiero mugė 2019“ Kaune, „Skamba skamba kankliai 2019“ Vilniuje.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr.3D-54 „Dėl paraiškų pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemones ,,Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ ir ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 3D-35 redakcija) (toliau – Taisyklės).

Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. vasario 11 d. – kovo 1 d.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 p. nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama ne daugiau kaip 80 000 Eur.

Priimamos paraiškos Taisyklių 5.2 p. nurodytai veiklai finansuoti – „A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje“.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt ir Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyr. specialistė Daiva Belevičienė (tel. (8 5) 239 1269,   el. p. d.beleviciene@zum.lt).

NMA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti