Priimamos paraiškos nacionalinei paramai kaimo bendruomenių veiklai gauti

Verslas

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. skelbiamas kvietimas kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms teikti paramos paraiškas pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58 ,,Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Paramos gali kreiptis:

 • kaimo bendruomenė, atitinkanti taisyklių 15-16 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Nurodyti pareiškėjai turi atitikti taisyklių 15-16 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“, ir kt.), atitinkanti taisyklių 15 ir 18 punkte nurodytus reikalavimus.

Remiamos veiklos sritys:

 • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);
 • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);
 • renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis). 

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:

 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų);
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodyta pareiškėja;
  • 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.2 papunktyje nurodyta pareiškėja;
  • 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.3 papunktyje nurodyta pareiškėja. 

Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):

 • iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjos lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz. savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos), suapvalinimai negalimi;
 • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Įgyvendinimo taisyklės

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu)

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu)

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma

Paramos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles forma (pritaikyta pildyti kompiuteriu)

NMA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti