Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Verslas

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos originalų arba skenuotą siūlymą), pasiūlydamos po vieną atstovą iš savo ar kitos bendruomeninės organizacijos.

Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaryta laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro BO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

BO tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. BO tarybos sudėtį tvirtina Anykščių rajono savivaldybės taryba. BO tarybos narių darbas yra neapmokamas.

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS FUNKCIJOS:

· teikti Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;

· teikti išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymus dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, taip pat dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

· teikti Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymus dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

· informuoti visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą, skleisti informaciją apie Savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas.

· inicijuoti BO pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais BO veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

· atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Raštiškus siūlymus siųskite iki š. m. birželio 6 d. (įskaitytinai). Dokumentai priimami Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (J. Biliūno g. 23, 213 kab.) arba el. paštu karolina.stankeviciute@anyksciai.lt

Siūlymo forma.

Atsiliepimai

Komentuoti