ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO ATSTOVUS TEIKTI PARAIŠKAS

Verslas

Informuojame, kad nuo 2018 metų balandžio 4 d. iki balandžio 30 d. (imtinai) priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“.

Parama teikiama veikloms, prisidedančioms prie savivaldybės strateginės krypties vystymo ar/ir įveiklinančioms savivaldybės infrastruktūrą, kurios:

skatinta naujų paslaugų/produktų kūrimą bei vystymą, sudaro tinkamas sąlygas išlaikyti esamas darbo vietas ir/ar prisideda prie naujų darbo vietų steigimo rajono gyventojams; 
užtikrina savivaldybės teritorijoje veikiančių verslo sektorių/kompleksinių paslaugų plėtrą.

Pagal patvirtintą priemonės aprašą, tinkamos finansuoti veiklos yra:

verslo plėtros projektai; 
ES ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas; 
dalinis ar visiškas palūkanų padengimas; 
SVV subjekto dalyvavimas ir/ar pasirengimas respublikinėse ir tarptautinėse parodose/mugėse; 
naujai įregistruotų įmonių pradinių steigimosi išlaidų padengimas; 
dalinis darbo vietų jaunimui steigimo išlaidų kompensavimas; 
infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas; 
SVV subjektams, laimėjusiems valstybės paramą pagal Lietuvos darbo biržos Vietinių užimtumo iniciatyvų programą rajono darbdavių projektams; 
verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorijų/žemėtvarkos planavimo dokumentų ar techninių projektų parengimo išlaidų dalinis padengimas; 
rinkodaros priemonių, interneto svetainės, e-parduotuvės kūrimo išlaidų pilnas ar dalinis padengimas; 
specialių mokymo kursų, verslo planų, dalyvavimo ES ir kitų fondų projektuose paraiškų, parengimo išlaidų pilnas ar dalinis padengimas.

Rengiant paraiškas, prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-245 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos patvirtinimo“. Pridedama.

Paraiškas priima ir konsultacijas teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Lakačauskienė, adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 213 kab., tel. 50745, el. p. skaidre.lakacauskiene@anyksciai.lt

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Vilma Vikickaitė, 202 kab., tel. 58054, el. p. vilma.vilkickaite@anyksciai.lt

Paraiška ir kiti dokumentai.

1. Paraiškos forma (Pagal Aprašo 5.1 – 5.2 punktus);

2. Paraiškos forma (Pagal Aprašo 5.3 – 5.11 punktus);

3. Pareiškėjo deklaracija;

4. SVV statuso deklaravimo forma;

5. Pažyma apie įdarbintus asmenis;

Anykščių rajono plėtros strateginės kryptys 2012-2019 https://www.anyksciai.lt/turinys/strategija/338

Atsiliepimai

Komentuoti