VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Priemonės „Dizainas LT“ Nr. 2 kvietimas

„DIZAINAS LT“ NR. 2

Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 27 d. 

Kvietimo pabaiga: 2020 m. kovo 2 d. 

Planuojama kvietimo finansavimo suma:1 500 000 Eur.

Priemonės tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų – sukūrimas ir (ar) diegimas.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Didžiausia galima finansavimo suma: didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 Eur. Didžiausia galima suma vieno dizaino sprendimo sukūrimui ir diegimui yra 10 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo 52 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).  

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-03-02 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-03-02 16:00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite ČIA.

 

Dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. 
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS). Iš dalies užpildytos paraiškos formos pavyzdys. 
3. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedas.
4. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).
5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 
8. „Vienos įmonės“ deklaracija.
9. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

10. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

11. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
12. Darbo našumo ir fiksuotų sumų/įkainių skaičiavimo lentelė.  

 

Paraiškų teikimas per duomenų mainų svetainę: 
Paraiškų teikimas per DMS.

 

Seminaro pareiškėjams medžiaga (2020-01-29)
1. ES investicijų galimybės ir dizainas - (skaidrės) (videoįrašas). 
2. Dizaino misija – spręsti problemą - (skaidrės) (videoįrašas). 
3. Priemonės „Dizainas LT“ pristatymas: galimybės ir reikalavimai - (skaidrės) (videoįrašas). 
4. Priemonės „Dizainas LT“ pristatymas: valstybės pagalbos reikalavimai - (skaidrės) (videoįrašas). 

 

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

Tel. +370 620 16927.

El. p. dizainas@lvpa.lt.

 

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):

LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p.  martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

 

Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra

Atsiliepimai

Komentuoti