VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Valstybės parama ekstremalios situacijos laikotarpiu

Valstybės parama ekstremalios situacijos laikotarpiu

Parama darbo vietoms išsaugoti

Paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ne visais atvejais įmanoma dirbti nuotoliniu būdu, todėl sudėtingais atvejais darbdaviai gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą, o valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojams. 

Valstybės subsidijų dydžiai:

  • 60 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.
  • 90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.

Didesnė subsidija bus mokama įmonėms iš sektorių, kur yra nustatyti Vyriausybės apribojimai ekstremalios situacijos arba karantino metu. Nutarimo projektą su sektorių sąrašu Vyriausybė patvirtins artimiausiu metu.

Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius, o darbdavys  įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. 

Darbdaviams patiriamos išlaidos bus kompensuojamos iš Užimtumo tarnybos skiriant darbdaviui subsidiją. Bet subsidija nebus skiriama valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, asociacijoms.

* Viešosios įstaigos patenka tarp darbdavių, kurie gali pretenduoti į subsidiją. 

Išmoka dirbantiems savarankiškai

Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie iki ekstremalios situacijos paskelbimo arba karantino mokėjo socialinio draudimo įmokas ne trumpiau nei 3 mėnesius per pastaruosius metus, bus mokama fiksuoto dydžio išmoka.  

Išmokos dydis sieks einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio sumą –  257 eurus per mėnesį. Išmoką bus galima gauti kreipiantis į Užimtumo tarnybą, tačiau ji nebus mokama tiems savarankiškai dirbusiems asmenims, kurie taip pat dirba pagal darbo sutartį. 

 

Išmoką gaus visi savarankiškai dirbantys asmenys, kurie faktiškai vykdo veiklą, nedirba pagal darbo sutartį ir neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių bei kas mėnesį moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir neturi socialinio draudimo įmokų įsiskolinimų. Išmoka priklausys ir tiems savarankiškai dirbantiems žmonėms, kurie yra atleisti nuo įmokų – pensininkams, neįgaliesiems, pirmąkart veiklą pradėjusiems asmenims.
 

Paraiškas Užimtumo tarnyboje bus galima teikti nuo balandžio 5 d.

Visoms įmonėms, kurios išleido žmones prastovai, taip pat ir savarankiškai dirbantiems asmenimskreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos bus galima nuo 2020 m. balandžio 5 d.
 

Mokymosi stipendijos bedarbiams

Kai paskelbiama ekstremali situacija arba karantinas ir duris užveria profesinės mokyklos, kuriose pagal profesinio mokymo programą mokosi Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, jiems vis tiek mokama 236 eurų stipendija, nors pats ugdymo procesas laikinai nevyksta.

Profesinis mokymas atleidžiamiems darbuotojams

Kartu su kitais pakeitimais Užimtumo įstatyme  įtvirtinta nuostata, kad jeigu dėl ekstremaliosios situacijos arba karantino darbdavys įspėja darbuotoją apie galimą atleidimą, nes jo atliekama funkcija tapo perteklinė, tokiam darbuotojui galima organizuoti profesinį mokymą, siekiant jį perkvalifikuoti. Profesinio mokymo metu Užimtumo tarnyba finansuoja asmens mokymosi išlaidas.

 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba

Atsiliepimai

Komentuoti