VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas dėl lėšų skyrimo

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kviečia Anykščių rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovus (SVV), teikti paraiškas lėšoms kompensuoti pagal priemonę „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS". Priemonės tikslas – remti ir skatinti verslumą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Anykščių savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, strateginių 2019–2025 metų plėtros plano tikslų.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Pareiškėjas – smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė ar Filialas, verslininkas, kurio registracijos ir veiklos vykdymo vieta – Anykščių rajono savivaldybės teritorija.

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 paraišką ne daugiau kaip 3 finansavimo veikloms.

Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per 3 (trejus) (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 10 000,00 Eur.

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos, ar dalis, paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (be PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie nėra PVM mokėtojai. SVV subjektas, iki paraiškos pateikimo, projektą įgyvendina savo lėšomis ir teikia paraišką, kurioje deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

 

REMIAMOS VEIKLOS

 • naujos įmonės ar filialo steigimas;
 • naujų darbo vietų įkūrimas;
 • verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;
 • viešinimas bei reklamos priemonių diegimas;
 • vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas;
 • verslo idėjos / naujos veiklos krypties projektai, inovacijos.

 

2021 M. PRIORITETINĖS PRIEMONĖS SRITYS

 • Kultūrinio turizmo vystymas ir kurortinės plėtros skatinimas;
 • Ekonomikos augimo ir viešos infrastruktūros plėtros darnoje su gamtine aplinka vystymas;
 • Anykščių rajono patrauklumo, išskirtinumo, siekiant ekonomikos augimo – kaip „Lėto miesto“ vystymas su gyvenimo kokybės ir ekonomikos augimu, skatinant aktyvų smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą;
 • Kokybiškų gyvenimo ir darbo sąlygų Anykščių rajono savivaldybės gyventojams bei palankios aplinkos atvykstantiems kurtis Anykščių rajone užtikrinimas.

 

KADA GALIMA TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo 2021 m. liepos 29 d. iki spalio 29 d. 16.00 val

 

KUR IR KAIP TEIKTI PARAIŠKAS

 • pristatant Paraiškos originalą adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai;
 • teikiant Paraišką naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt .

 

PARAIŠKOS FORMA IR DETALUS APRAŠAS

Paraiškos forma

Aprašas

 

KUR TEIRAUTIS DĖL IŠSAMIOS INFORMACIJOS

Papildomą informaciją rasite: https://www.anyksciai.lt/naujienos/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-skatinimas/7086

Išsamią informaciją dėl Priemonės įgyvendinimo teikia Priemonės koordinatorė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. (8 381) 59012, mob. +370 606 36836, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt

 

Taip pat galite užsukti pas mus į Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrą, atsakysime į klausimus ir galėsime padėti užpildyti paraišką.

Atsiliepimai

Komentuoti