BĒRNU UN JAUNIEŠU TEATRU FESTIVĀLA "DVI PERSONA" GALĪNU DIREKTORAM UN VĀCU VĒŽU ATMIŅAEM