Siaurukas aicina doties uz Sv. Antana indulgences Troškūnos

Sanāksmes