PRIEKŠROCĪBAS BRĪVĪBAS DIENAS ATTIECĪBĀ UZ MEMORIJAS SIRTU \ t