Kultūras vakars "Karaļa Zigmunda vāzes diena Anīkščos"