4. "Paperinis žirgelis" griezēju konventa izstāde

Izstādes