RAMŪNĖS PRANCKEVIČIŪTĖS KERAMIKOS PARODOS ATIDARYMAS

Parodos

Lapkričio 19 d., pirmadienį, 17:30 val. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre susitikimas su Ramūne Pranckevičiūte ir jos keramikos parodos pristatymas.

Paroda veiks lapkričio 14 d. – gruodžio 9 d.

Apie Ramūnę Pranckevičiūtę

Gimė 1968-05-26 Anykščiuose.

Tėvai: Antanas Pranckevičius (1930–2014) ir Jadvyga Pranckevičienė – pedagogė, anglų kalbos mokytoja. Sesuo Jurgita Pranckevičiūtė-Ignatavičienė – vadybininkė.

1975–1986 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais lankė Anykščių kultūros rūmū dailės būrelį pas dailininkę Liudą Vyšniauskienę. 1990–1995 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, įgijo dailininkės keramikės išsilavinimą.

R. Pranckevičiūtė yra dailininkė keramikė ir dailės pedagogė. Jis dirbo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino katedroje, buvo asistentė, vėliau dėstytoja. Ji taip pat buvo Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos vyresnioji dailės mokytoja.

Nuo 2017 m. ji gyvena Anykščiuose ir dirba Leliūnuose (Utenos r.), yra Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Meno centro vadovė.

Ji yra parodų, konkursų ir plenerų organizatorė, nuo 2008 m. kasmet rengia respublikinius Lietuvos meninės paskirties kolegijų studentų plenerus Nidoje. Ji dalyvavo tarptautiniame plenere Kalisze (Lenkija, 2010 m.), plenere „Art Žyžal“ Bobruiske (Baltarusija, 2011 m.).

Nuo 2003 m. R. Pranckevičiūtė yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nuo 2009 m. kūrė viešosios įstaigos „Amatų gildija“ atviroje dirbtuvėje, kaip žaliavas naudodama medį, stiklą, o dažniausiai – baltąjį molį. Jos kūryba kartais įvardinama kaip tūrinė grafika, keramikos objektai apibūdinami kaip labai jaukūs, plastiški ir spalvingi. Menininkė linkusi improvizuoti gamtos temomis, mėgsta kurti daug įvairių objektų viena tema, kurie vėliau sudėliojami į bendrą kompoziciją.

Plačiau http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1722