„Vaižgantinės“ Malaišių kaime

Koncertai

Vaižganto literatūrinės premijos įteikimas, fotografijų paroda, koncertinė programa.

Renginys vyks Malaišių k, J. T.Vaižganto gimtinėje.